Ти искаш да бъдеш полицай? В ход е кандидат-курсантската кампания в Академията на МВР

В ход е кандидат-курсантската кампания в Академията на МВР. Редът за кандидатстване е чрез подаване на документи, преминаване на специализиран подбор и класиране по бал, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

Кандидатите за курсанти подават документи в съответната Областна дирекция на МВР или в Столичната дирекция на вътрешни работи по местоживеене. В заявлението се посочва за какви специалности кандидатстват по реда на желанието. На всеки кандидат се дава входящ номер, с който участва в конкурсната процедура.

За провеждане на специализирания подбор Аакадемията на МВР изготвя графици, по които кандидатите се явяват на всеки отделен етап от подбора (цялата информация се публикува на интернет страницата). Всеки от етапите на подбора е с елиминаторен характер, тоест ако кандидатът не премине даден етап, отпада от по-нататъшно участие в конкурса. Преминаването на етапите е еднократно и не се разрешава повторно преминаване (поправка).

В крайното класиране участват само успешно преминалите всички етапи на специализирания подбор. Класирането се извършва по реда на посочените от кандидата желани специалности. Подробности за кандидатстването могат да се открият в сайта на Академията на МВР.

Снимка: МВР – пресцентър

Виж също...

Loading...