Конкурс за директор в Брезник: Общината обяви процедура за ръководител на Общинския исторически музей

Конкурс за длъжността “директор” на Общински исторически музей-Брезник обяви Община Брезник.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно Закона за културното наследство. Минималните изисквания към кандидатите са да са завършили висше образование със степен “магистър” със съответно професионално направление, професионален 3-годишен опит и качества като например притежаване на организационни умения. Присъдени научни степени, чуждоезикова подготовка и други ще се считат за предимства.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за дейността и развитието на музея за 5-годишен период (2024 – 2029 година), подробно разработена за първата от тях – 2024 година, както и чрез събеседване.

Общински исторически музей-Брезник е част от музейната мрежа и културните институти в България. Институция с идеална цел, която издирва, събира, съхранява, документира и популяризира с различни форми движимите културни ценности от региона. Стопанисва и управлява три сгради – сградата на Класното училище, отворило врати през 1869 година, сградата на Военния клуб, строена през 1934 година и  обновена през 1984 година. Третата сграда е така наречената „Цинцарска къща“. Експозициите и дейността на музея се разгръщат в първите две сгради, става ясно от информация за музея в Брезник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...