Category: Политика

В Трънско: Крастави жаби, гущери и други земноводни животни определиха близо 50 декара за защитена местност

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповед за обявяване на защитена територия – защитена местност „Находища на алпийски тритон в Руй планина“, в землищата на трънските села Рани луг и Насалевци....

Община Брезник е предвидила над 150 хиляди лева за храната на Домашния социален патронаж, Детската млечна кухня и Центъра за социални услуги от резидентен тип

128 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС или 154 000 лева с ДДС е прогнозната стойност, която Община Брезник е заложила за доставка на хранителни продукти за нуждите на три звена към...

Горите във фаза на старост в общинските горски територии на Трънско вече са с обща площ 1 085 хектара, най-старите дървета са на 250 години

Актуализиране на определените в статут на „Гори във фаза на старост“ горските територии, които са собственост на Община Трън, ще се извърши след решение на Общинския съвет на Трън, предаде репортер на Zapadno.com. Подборът...

Още 1 881 лева се наливат в бюджета на Брезник за обезщетения в образованието за месеците септември и октомври

Допълнителни средства са одобрени от служебното правителство по бюджета на Община Брезник за 2022 година. Парите са предназначени за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, предаде репортер...

Трън черпи вода от над 40-годишни помпи, които често аварират

Само в един, от заложените в капиталовите дейности на ОбщинаТрън за тази година обекти, не са приключили ремонтните дейности – това е спортната зала, пише вестник “Съперник“. “Там имаме още довършителни дейности, но сме...

Брезнишкото училище ще се модернизира с интерактивни дъски, а за общинските автомобили на Брезник ще се закупи пароструйка

Общински съвет-Брезник одобри да се извършат промени в поименния списък за капиталови разходи през 2022 година. Решението за това беше взето с 12 гласа “за” на провелото се на 25 ноември заседание, предаде репортер...

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Брезник ще подпомага извършването на анализи, разработва предложения и други функции

Брезнишките общински съветници определиха състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Брезник. Съставът беше определен с решение, което съветниците взеха на редовно заседание, провело се на 25 ноември, предаде репортер на...

Община Трън дава около 25 хиляди лева за шкурене, очукване и други дейности, свързани с ремонт на помещения в 4 села

Извършване на строително-монтажни работи на помещения, използвани от Районно управление-Трън е заложила трънската общинска администрация в обществена поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е 20 520 лева и 83 стотинки без включен ДДС или 24...

Служебното правителство отпусна над 8 600 лева по бюджетите на Брезник и Трън за допълнителни възнаграждения на директори в образованието

Общо 8 612 лева допълнителни средства са одобрени по бюджетите на Общините Брезник и Трън от служебното правителство. Решението за отпускането на средствата е взето на провелото се на 23 ноември правителствено заседание, предаде...

Неравномерното разпределение на аптеките в област Перник и други проблеми бяха представени пред местни и държавни институции от региона

Аптечна карта на област Перник бе приета на днешното заседание в Областна администрация- Перник. На председателствената от заместник-областния управител Илинка Никифорова среща присъстваха представители на Общините, Районна здравноосигурителна каса-Перник, Регионална фармацевтична колегия, Регионална колегия...

Loading...