Category: Политика

Брезнишките общински съветници разрешиха Община Брезник да поеме разходи, свързани с кандидатстване за саниране на общински апартаменти

Общински съвет-Брезник одобри поемането на разходи, свързани с “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1” за самостоятелни обекти, собственост на Община Брезник, в сгради в режим на етажна собственост.кандидатстване...

Водата в резервоарите в селата Конска, Долна Секирна и Режанци ще се следи дистанционно чрез система, която предстои да се изгражда

Система за дистанционен отчет на нивото на резервоарите в брезнишките села Конска, Долна Секирна и Режанци ще се изгради, предаде репортер на Zapadno.com. За изграждане на системата ще се осигурят средства от общинския бюджет...

За храната на трънската детска градина и други социални заведения в Трън могат да се отпуснат до 150 хиляди лева, като част от парите са от европейско финансиране

До 125 000 лева без включен ДДС или 150 000 лева с ДДС е прогнозната стойност, която Община Трън е определила за доставка на хранителни продукти за нуждите на социални заведения на територията на...

В Трън се набират кандидати за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Процедура за избор на обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 година е обявена от Община Трън. Кандидатите за обществени възпитатели трябва да...

Община Брезник търси кой да доставя 150 тона въглища за 4-годишен период, за които отпуска до 180 хиляди лева от бюджета си

Доставка на въглища за период от 4 години е предметът на обществена поръчка, която Община Брезник е обявила, предаде репортер на Zapadno.com. Предвижда се доставка на 150 тона въглища за нуждите на Община Брезник...

Повече пари за командировки, вода, горива и енергия за детската градина в Трън след промени по бюджета на Общината

Кметът на община Трън ще извърши вътрешнокомпенсирани промени по бюджета за местни дейности на трънската детска градина „Ален мак“ след като Общинският съвет е дал разрешение за това на последното за 2022 година заседание,...

Емблематични сгради в град Брезник сменят статута си, за да може Общината да кандидатства за обновяването им

Община Брезник има намерение да кандидатства по процедура, свързана с устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт. Това става ясно от докладна, която общинските съветници на Брезник разглеждаха...

Заместник-кметове на общините Брезник и Трън се включиха в среща за разработването на национална карта на социалните услуги на област Перник

Работна среща във връзка с разработването на националната карта на социалните услуги на област Перник събра институции в Областна администрация-Перник. Срещата се проведе на 18 януари, съобщиха от областната управа. В срещата, водена от...

Община Трън с намерение да замени малкия камион за сметосъбиране с друг чрез отчисления за такса депо към Регионалната инспекция по околната среда и водите

С решение от края на 2022 година Общински съвет-Трън е дал съгласието си кметът на община Трън да подготви и внесе необходими документи за връщане на част от средствата от Регионалната инспекция по околната...

Амбицията в Трън отново да заработи музей се изпарява: Поредният конкурс за директор е прекратен след липса на кандидати за длъжността

“В рамките на един месец от публикуването на обявата, в Община Трън не са постъпили документи от нито един кандидат за участие в конкурса”, пише в мотивите за прекратяване на конкурсната процедура за директор...

Loading...