Боклуците на Трън заемат 26 декара с частни земи, но сметището се води само на 5 декара общинска площ и те ще бъдат рекултивирани с евросредства

50-годишното депо за отпадъци на Трън предстои да бъде рекултивирано в следващата година и половина, предаде репортер на Zapadno.com.

През 2014 година Европейската комисия обяви, че ще съди България заради незаконни депа за отпадъци. Две години по-късно сметището в Трън трябваше да спре да функционира, а ето че шест години по-късно Община Трън обяви на сайта си, че започва рекултивация на местното депо с европари.

Съгласно правилата на Евросъюза депата не могат да продължават да функционират след 16 юли 2009 година, ако не са в съответствие със закона. Едва през 2016 година започна да функционира регионалното депо в Перник и боклукът на Трън трябваше да се извозва до там. Местното депо трябваше да престане да съществува и да бъде рекултивирано по всички екологични правила.

В края на 2019 година Община Трън изпрати уведомление на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник, че има намерение да рекултивира общинското депо за твърди битови отпадъци. Девет месеца по-късно на сайта на местната администрация беше публикувано съобщение, че Община Трън изпълнява проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо. Уведомлението до екоинспекцията съдържа интересна информация за депото в землището на град Трън. Например, става ясно, че депото се намира на 1 километър от града и се е използвало от 1970 година до 2016 година, когато официално е забранено експлоатирането му. По документи размерът на сметището е 5,052 декара, но геодезисти са измерили през 2018 година, че заетата площ с отпадъци възлиза на 26,386 декара и обхваща както общински така и частни имоти.

Общинската собственост е 5,052 декара, които официално се водят сметище. Всички останали имоти с отпадъци са частни пасища и широколистни гори. Рекултивацията, която Община Трън предвижда се отнася само за общинските 5 декара. Пред екоинспекцията администрацията е заявила, че за съседните замърсени имоти ще бъдат почистени отпадъците от 21 декара частни земи и прехвърлени в петте декара общинска земя.

Проектът за рекултивация е финансиран по “Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз по дело С-145/14”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е бил сключен на 5 август 2020 година. Общата стойност на проекта е 326 532 лева и 35 стотинки, от които 277 522 лева и 50 стотинки са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 48 949 лева и 85 стотинки национално съфинансиране.

Прочетете още по темата в публикациите: Изхвърлят ли се битови отпадъци на бившето сметище край Трън? – СНИМКИ и Закритото сметище над Трън все още се използва, но не се знае кой изхвърля отпадъците – СНИМКИ.

Виж също...

Loading...